Chakras

Què és un chakra?

Chakra és una paraula en sànscrit que significa roda o vòrtex d'energia, pertanyen a la religió hindú. Actuen a manera de vàlvules que comuniquen el nostre sistema energètic amb el nostre cos físic, a través d'una sèrie de glàndules endocrines i plexes nerviosos.

La seva funció és la d'obrir-se i tancar-se constantment, de la mateixa manera que obrim o tanquem una aixeta en el moment en què necessitem aigua. S'usen adequadament vivint en el present, pensant, dient i actuant coherentment. Si estic menjant, penso en el menjar i la assaboreixo, no estic pensant en la feina o en com de malament ho vaig passar a l'examen de matemàtiques. Els nostres pensaments són els que determinen i regulen el seu funcionament.

Els chakra principals són 7, nombre esotèric, màgic que es repeteix constantment en les nostres vides. Set són els dies de la setmana, els colors de l'arc de Sant Martí, les notes musicals ... Ocupen al nostre cos, un espai ja ocupat per altres òrgans, de la mateixa manera que les ones electromagnètiques són presents en qualsevol objecte físic. Situats en en centre del cos, al llarg de la columna vertebral, en concret:

El primer - Muladhara - a la zona del perineu
El segon - Svadhisthana - a la panxa, 10 cm per sota del melic
El tercer - Manipura - a l'altura del plexe solar
El quart - Anahata - a l'altura del cor
El cinquè - Vishudda - a la gola
El sisè - Ajna - al centre del front, el tercer ull
El setè - Sahasrara - al cim del cap

Uomo Ckakra

Cada chakra està relacionat amb nombrosos aspectes: amb un color, una nota musical, amb un sentit, amb un element, glàndules endocrines, plexes nerviosos, òrgans del cos, funcions específiques i parts de la consciència. Això ens permet relacionar el cos físic amb diferents àrees de la nostra consciència, i llegir, en cas de símptomes, com és la part de la consciència que el va generar.

El nostre cos físic és un "mapa" de la consciència que l'anima!